EU, ERDF
ETC AT-CZ
ETC AT-SK ETC AT-HU
O nás: Ponuka
EUREGIOforum 2000-2006 (PDF, 5 MB)

EUREGIOforum+ je ...

... spojení organizací regionálního rozvoje, které se zabývají přeshraniční spoluprácí. Jsme společenství zájmů, které přesahuje hranice regionů, a podporujeme obce a města, spolky, mikroregiony, iniciativy a podnikatele při koncepci, provedení a realizaci přeshraničních projektů. Společně by se měly rozvíjet nové cesty v oblasti spolupráci mezi Východem a Západem, aby se zvýšila akceptace obyvatelstva pro přeshraniční projekty.

... na praxi orientovaná sít...

Regiony Dolního Rakouska kladly v posledních letech důraz na rozdílná těžiště rozvoje:
Region Weinviertel sbírá příkladné zkušenosti při budování přeshraničního regionálního sdružení s Jižní Moravou a Západním Slovenskem, region Waldviertel slouží jako příklad regionu v oblasti telematiky, region Mostviertel a dolnorakouský Zentralraum se profilují v regionálních a podnikatelských kooperacích, region Industrieviertel je dveřmi Dolního Rakouska k Maďarsku. V EUREGIO foru mohou regionální manažeři uplatnit své zkušenosti a realizovat trvalé přeshraniční projekty. Regionální management a regionální rozvojové agentury Dolního Rakouska, Slovenska, České republiky a Maďarska budou společně nabízet know-how a vzájemně se podporovat při přeshraničních projektových pracích.

... pro všechny organizace, které přeshraničně pracují...

Obcím, spolkům, mikroregionům a regionálním iniciativám by měly být usnadněny první kroky přes hranici tak, aby nakonec vysoce stanovená očekávání nevedla ke zklamání. Pokud se jedná o přeshraniční spolupráci a řešení vedoucí k oboustrannému zvýhodnění, jsme vhodným partnerem.

... Rádi vás podpoříme...


Regionální managementy se nacházejí na hraně mezi potřebami regionů a podpůrnými programy zemí, jakož i Evropské unie. Známe „naše“ regiony a chceme vaše projekty jak obsahově, tak také zprostředkováním kontaktů podpořit. Koordinujeme, aktivizujeme nebo moderujeme spolupráci s různými skupinami. Jako startovací místo pro záměry projektů vám poskytneme kompetentní první konzultaci. Naše regionálně silně zakotvené organizace vám budou také nápomocné při realizaci projektů.

... na cestě od projektového záměru...


Prostřednictvím informačních akcí a workshopů usnadníme práci v přeshraničním projektovém managementu. Jako instrumenty k tomu slouží například:
EUREGIO forum informační služby informuje pravidelně o přeshraničním vývoji v Rakousku a přilehlých sousedních zemích. Takto jste s malým vynaložením času vždy v obraze.
Každoroční mezinárodní EUREGIO zasedání se etablovalo na kontaktní forum pro regionální iniciativy na vnější hranici EU ve směru od Baltského moře až po Jadran.

... až po přeshraniční realizaci.

EUREGIO inovační cena bude udělena za obzvláště vydařené a v budoucnosti aplikovatelné projekty přeshraniční spolupráce, které se budou realizovat společně se sousedy z druhé strany hranice.