EU, ERDF
ETC AT-CZ
ETC AT-SK ETC AT-HU
Magunkról: Szolgáltatásaink
EUREGIOforum 2000-2006 (PDF, 5 MB)

Az Eurégió-Fórum+ a határokon átnyúló regionális fejlesztéssel foglalkozó szervezetek egyesülete. Az egyesület érdekközösségként a helyszínen támogatja az érintett kistérségeket, községeket, egyesületeket és kezdeményezéseket a határokon átnyúló projektek tervezésében és megvalósításában. A fórum célja a Kelet-Nyugat közötti együttmüködések támogatása valamint a lakósság érdeklödésének felkeltése a határokon átnyúló kapcsolatok iránt.

Gyakorlat Alsóausztriában .....
Az elmúlt években Alsóausztriában térségenként külömbözö, individuális fejlesztési súlypont lett meghatározva: A Weinviertel határon átnyúló régióegyesület kiépítése terén gyüjt példaadó tapasztalatokat. (Érintett térségek: Dél-Morvaország, Nyugat-Csehország) A Waldviertel a telematika terén számít mintatérségnek. A Mostviertel és Alsóausztria középsö része számos regionális együttmüködésben vesz részt. Az Industrieviertel (Wr. Neustadt és környéke) Alsóausztria kapujának számít Magyarország felé.

Az Eurégió-Fórumban szlovákiai, magyar, ausztriai és cseh régiómenedzserek és egyesületek cserélhetik ki tapasztalataikat. A kölcsönös támogatással tartós projektek kerülhetnek megvalósításra.

Határokat áthidaló szervezetek....
Az Eurorégió-Fórum+ határokon átnyúlva tevékenykedik. Kezdettöl fogva segíti a kistérségek, községek, egyesületek és regionális iniciatívák által kezdeményezett projektek megvalósítását.

Szívesen támogatjuk Önt is ....
A régiómenedzserek kitünöen ismerik térségeiket, lehetöségeiket. Ezért is tudják hatásosan koordinálni, támogatni (kontaktusok, kapcsolatok, stb.) a projektek tervezöit, kivitelezöit.

Az Eurégió-Fórum+ információs rendezvények és tanfolyamok szervezésével is elösegíti a határokon átnyúló projektmenedzsmentek munkáját:
Eurégió-Fórum+ Információszolgálat (rendszeres hírek a határon átnyúló együttmüködések folyamatairól).
Nemzetközi Eurégió-Konferencia (évente megrendezve, mottója: "regionális kezdeményezések az Északi-tengertöl az Adriáig")

Az Eurégió Innováció Díj jal a különösen reményteljes, jövöbemutató - határ menti kapcsolatokból született projekteket tüntetnek ki.